top of page

QR PromptPay

| Premium |

"มาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนนะ"
การสมัครใช้บริการรูปแบบ "Premium" ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อตรงระหว่าง ดั๊กเพย์ กับ AIS mPAY เพื่อให้เจ้าของร้านได้รับบริการทางการเงินที่รวดเร็ว ถูกต้องตามกฏหมายทางการเงิน อยู่ภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งจำเป็นต้องเปิดร้านค้าสมาชิก หรือที่เรียกว่า เปิด "Merchant" โดยมีขั้นตอนและเอกสาร ดังนี้

"เราแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต ในการกรอกฟอร์มสมัคร"

เกี่ยวกับแผนบริการนี้

ฟรี (ปกติ 10,000บาท)

ค่าบริการสมัครร้านค้าสมาชิก

ฟรี (ปกติ 10,000บาท)

ค่าบริการผูกบัญชีรับเงินตรง

0.55%

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0 บาท

ค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีตรง

ภายใน 14.00น. ของวันทำการ

เวลาที่โอนเงินเข้าบัญชี

โอนเงิน T+1 (วันทำการ)

T+1 คือ 1 วันทำการหลังจากวันทำรายการ

BBL KBANK SCB BAY KTB Citibank TTB

โอนเงิน T+3 (วันทำการ)

T+3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ

UOB GSB KKP

ค่าบริการระบบ ดั๊กเพย์

ขั้นตอนการสมัคร "เยอะหน่อยนะ"

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน โดยดูจาก

รายการเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1

เลือกฟอร์มสมัคร บุคคลธรรม หรือ นิติบุคคล

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง หากขาดเอกสารใด สามารถส่งเพิ่มที่หลังได้

2

เจ้าหน้าที่ดั๊กเพย์ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร และรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่ง mPAY

เพื่อขอเปิดใช้บริการ

3

นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง และส่งเอกสารตัวจริงมาที่ บริษัท ดั๊ก กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

4

รอการดำเนินการจาก mPAY 15-45 วันทำการ เมื่อเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ดั๊กเพย์จะทำเชื่อมระบบให้พร้อมสแกน

5

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

สมัครในนาม บุคคลธรรมดา

 1. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ อ่าน

 2. ฟอร์มคำขอใช้บริการ บุคคลธรรมดา

 3. สำเนาบัตรประชาชนของ (เจ้าของร้าน)

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของร้าน)

 5. ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน

 6. ภาพหน้าเว็บไซต์ร้านค้า เพจ ภาพสินค้า

 7. หน้าสมุดบัญชีรับเงิน ออมทรัพย์ หรือกระแส

 8. ภาพถ่ายร้านค้า

สมัครในนาม นิติบุคคล หจก. บริษัท อื่นๆ

 1. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ อ่าน

 2. ฟอร์มคำขอใช้บริการ นิติบุคคล

 3. สำเนาหน้าสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน

 4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 6. สำเนาบัตรประชาชนของ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 7. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 8. ภาพหน้าเว็บไซต์ร้านค้า เพจ ภาพสินค้า

 9. หน้าสมุดบัญชีรับเงิน ออมทรัพย์ หรือกระแส

 10. ภาพถ่ายร้านค้า

เอกสารไม่ครบไม่เป็นไร

ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้

FAQs | คำถามที่พบบ่อย

ร้านค้าสมาชิกคืออะไร

คือการยืนยันตัวตน และส่งข้อมูลให้กับธนาคาร หรือสถานบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. เพื่อให้รับทราบว่าเราจะเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินออนไลน์ เมื่อขอสำเร็จจะได้ ID มาเพื่อผูกเข้ากับกล่องดั๊กเพย์ จะได้ทราบว่าเงินนี้จะโอนไปหาใคร

ข้อมูลที่กรอกปลอดภัยไหม

เราเลือกใช้ระบบปิดที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ใช้กันเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พนักงานของเราที่รับข้อมูลจะถูกลงนามเอกสารรักษาความลับระดับสูง หากทั้งหมดนี้คุณยังไม่สบายใจ สามารถขอฟอร์มธนาคารจากเจ้าหน้าที่เราได้ด้วยน๊ะ ส่งเองได้เลย

ค่าบริการคิดอย่างไร

ค่าบริการ มีอยู่ 3 ส่วน / 1 คือค่าธรรมเนียมธนาคาร คิดเป็น % จากยอดชำระเงิน / 2 คือค่าบริการโอนแต่รูปแบบ Standard ฟรี / 3 ค่าบริการระบบดั๊กเพย์ คิดตามการใช้งานจริง สรุป ค่าที่ 1 และ 2 จะหักอัตโนมัติเมื่อโอนเงินคืน ค่าที่ 3 ชำระเป็นรายเดือน

จ่ายค่าบริการดั๊กเพย์ที่ไหน

ชำระที่ระบบ duck connect เป็นระบบ Web app ศูนย์กลางข้อมูล ที่เจ้าของร้านค้าสมาชิกทุกคนจะได้รับการสมัคร หรือสมัครเองก็ได้ ซึ่งเมื่อ Login เข้าไปจะมีเมนูการชำระเงินอยู่ สามารถชำระด้วย QR หรือ บัตรเครดิตก็ได้

จะผูกร้านค้ากับกล่องได้ไง

การผูกสามารถทำได้โดยการใช้ระบบ duck connect สแกนไปที่หน้าจอของดั๊กเพย์ หลังจากติดตั้งครั้งแรก ในมือถือจะขึ้นมาให้เลือกว่าจะเชื่อมกับ ร้านค้าสมาชิกใด เมื่อกดเลือก ก็เป็นอันเร็จสิ้น

ทำไมใช้เอกสารเยอะจัง

รูปแบบที่เชื่อมตรงกับธนาคาร จะต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ธนาคาร สถานบันการเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต

bottom of page