top of page

Working at duck group

โลดแล่นไปกับนวัตกรรมอันน่าทึ่ง

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ค้าปลีกยุคใหม่แบบอัตโนมัติ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายและอัตโนมัติให้แก่สังคมและโลกใบนี้ 

วัฒนธรรมที่สร้างพลังและความสุข

ขับเคลื่อนการทำงานด้วยวัฒนธรรมองค์กรอันสร้างสรรค์ ที่เติมเต็มและให้พลังกับทุกคนในทุกพื้นที่ เพราะทีมงานคือสิ่งที่ duck group ให้ความสำคัญที่สุด

เดินทางไปกับเพื่อนร่วมงานมืออาชีพ

แบ่งปันความรู้และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับมืออาชีพ และที่ปรึกษาที่คอยให้การสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกันเอง

Benefit and more

Coin Lover

มอบ Coin เมื่อต้องการขอบคุณหรือโอกาสพิเศษต่างๆ และสามารถนำ Coin เหล่านั้นมาแลกของรางวัลต่างๆได้ ผ่าน HR Platform เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือและการแบ่งปันภายใน duck group

ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงาน

มอบส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานและคนในครอบครัวเมื่อใช้บริการต่างๆของบริษัทในเครือ เช่น ซักผ้าที่ duck wash ซื้อสินค้าผ่าน duck store หรือ duck vending 

Work Anyhere 

ทำงานจากที่ใดก็ได้ ด้วยเครื่องมือการทำงานออนไลน์ที่ duck group จัดสรรค์ให้ แต่ยังคงมีพื้นที่พบปะทุกเมื่อหากต้องการสังสรรค์หรือแบงปันเรื่องราวๆต่าง

วันออกกำลังกาย

duck group ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีของทีมงานด้วยสวัสดิการการจัดสรรช่วงเวลาในการออกกำลังกายทุกสัปดาห์ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น 

JOBS

Welcome to ducky

01 Sales Team 9 Position

Sales Executive

บทบาท

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัทฯให้แก่ลูกค้าด้วยบทบาทที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

 • วางแผนเป้าหมายของทีมและแผนกให้สอดคลองกับเป้าหมายของบริษัทฯ 

02 Technology Team 1 Position

Full Stack Developer

บทบาท

 • ควบคุมการทำงานของ Service ของ Backend และ Frontend ให้ทำงานได้อย่างยืดยุ่นและมีประสิทธิภาพ

 • บูรณาการ Infrastructure และ Blackbone ของ Service ให้สามารถ Scalable ได้อย่างสมบูรณ์

03 Technology Team 1 Position

Android Developer

บทบาท

 • พัฒนาโปรแกรมด้วยแอนดรอย บนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ​

 • มีประสบการณ์ในการเขียนแอนดรอยควบคุมฮาร์ดแวร์ภายนอกต่างๆ 

 • มองหาและปรับปรุงในการทำงานของโปรแกรมราบรื่นอยู่ตลอดเวลา

04 Technology Team 2 Position

Backend Developer

บทบาท

 • ออกแบบ Database และ Infrastructure ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสำหรับองค์ที่จะขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

 • ควบคุมการประมลผลของ Database ให้มีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยลดความซับซ้อนเชิงโครงสร้าง

05 Design Team 1 Position

UX Design

บทบาท

 • ค้นคว้า วิจัยและออกแบบ UX ที่มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าและสอดคล้องกับ Brand Carector 

06 Design Team 1 Position

UI Design

บทบาท

 • ออกแบบ UI ให้สื่อสารตั้งใจของ UX ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับ Brand Carector

 • นำคุณค่าและ feedback จากลูกค้าเพื่อวางแนวทางการพัฒนา UX / UI 

07 People Team 1 Position

People

บทบาท

 • สรรหา Talent เข้ามาร่วมทีมให้ทันต่อความต้องการ

 • วางแผนพัฒนา Talent ให้ได้รับการเติมเต็มทักษะและประสบการณ์

 • สร้างสวัสดิการที่ดึงดูดและให้แรงบันดาลใจแก่เหล่า Talent

08 Operation Team 1 Position

Customer Service Manager

บทบาท

 • กำกับ ดูแล งานบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับ SLA ของบริษัท

 • ออกแบบ พัฒนา SLA ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ลูกค้าอยู่เสมอ

09 Sales Team 3 Position

Sales Admin

บทบาท

 • ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 • สนับสนุนการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

10 Operation Team 5 Position

Technical Service

บทบาท

 • ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เครื่องแลกเหรียญ และงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามใบสั่งงานที่ได้รับ

 • รายงานผลและความคืบหน้าของงานต่างๆให้หัวหน้าทีมรับทราบ

11 Operation Team 3 Position

Technical Service Admin

บทบาท

 • ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน จัดคิว เข้าแก้ไข ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • รายงานผลและความคืบหน้าของงานต่างๆให้หัวหน้าทีมรับทราบ

12 Operation Team 1 Position

Payment Merchant Admin

บทบาท

 • ดูแลและสนับสนุนการเปิดสัญญาร้านค้า ติดตามเอกสารและตรวจความเรียบร้อยกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์

 • ตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการต่างๆ รวมถึงการ

13 Project Team 1 Position

Project  Admin

บทบาท

 • ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกเข้าระบบ

 • ติดต่อประสานงาน ติดตามสถานะงาน

 • จัดทำเอกสารต่างๆ

 • ทำข้อมูลสต๊อก

 • จัดทำรายการสรุป

 • บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายของทีมช่าง

 • ค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ท

ทักษะที่ต้องการ

 • ปวช.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

 • ได้ทุกเพศ

 • ถนัดงานเอกสาร

 • บุคคลิกคล่องแคล่ว

 • สามารถโทรติดต่อสื่อสารงานได้ดี เข้าใจง่าย

 • มีความถนัดคำนวน

 • สนุกกับการค้นหาข้อมูล

 • สามารถใช้งาน Google Tool ได้คล่องแคล่ว

     Gmail Drive Sheets

     Doc Slider Meet           google search เป็นต้น

bottom of page