top of page

สำรวจพื้นที่ของคุณ และเลือกให้เหมาะสม หรือปรึกษาเรา โทรเลย >

 แบบไหนที่มันใช่สำหรับคุณ

FAGOR

FAGOR SET 1

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “FAGOR”

ประกอบไปด้วย : ซัก 3 อบ 2

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5/3 ปี

FAGOR SET 2

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “FAGOR”

ประกอบไปด้วย : ซัก 4 อบ 4

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5/3 ปี

FAGOR SET 3

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “FAGOR”

ประกอบไปด้วย : ซัก 5 อบ 4

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5/3 ปี

FAGOR SET 4

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “FAGOR”

ประกอบไปด้วย : ซัก 6 อบ 5

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5/3 ปี

FAGOR SET 5

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “FAGOR”

ประกอบไปด้วย : ซัก 3 อบ 3 (G)

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5/3 ปี

FAGOR SET 6

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “FAGOR”

ประกอบไปด้วย : ซัก 3 อบ 3 (E)

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5/3 ปี

IPSO

IPSO SET 1

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “IPSO”

ประกอบไปด้วย : ซัก 3 อบ 2 

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 3 ปี

IPSO SET 2

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “IPSO”

ประกอบไปด้วย : ซัก 4 อบ 4 

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 3 ปี

IPSO SET 3

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “IPSO”

ประกอบไปด้วย : ซัก 5 อบ 4 

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 3 ปี

IPSO SET 4

เครื่อง ซัก-อบ อุตสาหกรรม เเบรนด์ “IPSO”

ประกอบไปด้วย : ซัก 6 อบ 5 

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 3 ปี

MAYTAG

MAYTAG SET 1

เครื่อง ซัก-อบ เชิงพานิชย์ เเบรนด์ “MAYTAG”

ประกอบไปด้วย : ซัก 3 อบ 3 (G) 

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5 ปี

MAYTAG SET 2

เครื่อง ซัก-อบ เชิงพานิชย์ เเบรนด์ “MAYTAG”

ประกอบไปด้วย : ซัก 4 อบ 4 (G) 

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5 ปี

MAYTAG SET 3

เครื่อง ซัก-อบ เชิงพานิชย์ เเบรนด์ “MAYTAG”

ประกอบไปด้วย : ซัก 3 อบ 3 (E) 

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5 ปี

MAYTAG SET 4

เครื่อง ซัก-อบ เชิงพานิชย์ เเบรนด์ “MAYTAG”

ประกอบไปด้วย : ซัก 4 อบ 4 (E) 

การรับประกัน เครื่องซักผ้า/อบผ้า : 5 ปี

bottom of page