top of page

FAQs | คำถามที่พบบ่อย

ร้านค้าสมาชิกคืออะไร

คือการยืนยันตัวตน และส่งข้อมูลให้กับธนาคาร หรือสถานบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. เพื่อให้รับทราบว่าเราจะเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินออนไลน์ เมื่อขอสำเร็จจะได้ ID มาเพื่อผูกเข้ากับกล่องดั๊กเพย์ จะได้ทราบว่าเงินนี้จะโอนไปหาใคร

ข้อมูลที่กรอกปลอดภัยไหม

เราเลือกใช้ระบบปิดที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ใช้กันเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พนักงานของเราที่รับข้อมูลจะถูกลงนามเอกสารรักษาความลับระดับสูง หากทั้งหมดนี้คุณยังไม่สบายใจ สามารถขอฟอร์มธนาคารจากเจ้าหน้าที่เราได้ด้วยน๊ะ ส่งเองได้เลย

ค่าบริการคิดอย่างไร

ค่าบริการ มีอยู่ 3 ส่วน / 1 คือค่าธรรมเนียมธนาคาร คิดเป็น % จากยอดชำระเงิน / 2 คือค่าบริการโอนแต่รูปแบบ Standard ฟรี / 3 ค่าบริการระบบดั๊กเพย์ คิดตามการใช้งานจริง สรุป ค่าที่ 1 และ 2 จะหักอัตโนมัติเมื่อโอนเงินคืน ค่าที่ 3 ชำระเป็นรายเดือน

จ่ายค่าบริการดั๊กเพย์ที่ไหน

ชำระที่ระบบ duck connect เป็นระบบ Web app ศูนย์กลางข้อมูล ที่เจ้าของร้านค้าสมาชิกทุกคนจะได้รับการสมัคร หรือสมัครเองก็ได้ ซึ่งเมื่อ Login เข้าไปจะมีเมนูการชำระเงินอยู่ สามารถชำระด้วย QR หรือ บัตรเครดิตก็ได้

จะผูกร้านค้ากับกล่องได้ไง

การผูกสามารถทำได้โดยการใช้ระบบ duck connect สแกนไปที่หน้าจอของดั๊กเพย์ หลังจากติดตั้งครั้งแรก ในมือถือจะขึ้นมาให้เลือกว่าจะเชื่อมกับ ร้านค้าสมาชิกใด เมื่อกดเลือก ก็เป็นอันเร็จสิ้น

ทำไมใช้เอกสารเยอะจัง

รูปแบบที่เชื่อมตรงกับธนาคาร จะต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ธนาคาร สถานบันการเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต

QR PromptPay

| Standard |

"มาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนนะ"
การสมัครใช้บริการรูปแบบ "Standard" เป็นการเชื่อมต่อให้บัญชีเจ้าของร้านสามารถรับเงินโอนได้โดยตรงจากธนาคาร

โดย ดั๊กเพย์ เชื่อมต่อระบบกับธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เพื่อทำให้เจ้าของร้านรับเงินโอนตรงได้ จำเป็นต้องเปิดร้านค้าสมาชิก กับทางธนาคารไทยพาณิชย์ SCB โดยมีขั้นตอน และเอกสารที่เจ้าของร้านต้องเตรียมดังนี้

"เราแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต ในการกรอกฟอร์มสมัคร"

ขั้นตอนการสมัคร "เยอะหน่อยนะ"

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน หากสมัครในนามบุคคลธรรมดา ให้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดาให้เรียบร้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

1

เลือกฟอร์มสมัคร บุคคลธรรม หรือ นิติบุคคล ฟอร์มจะพาไปกรอกในระบบ Monday ของบริษัทดำเนินการตามฟอร์มทั้งหมด หากข้อมูลไม่ครบสามารถมาส่งเพิ่มเติมได้ทีหลัง

2

เจ้าหน้าที่ดั๊กเพย์ได้รับฟอร์มจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร และรวบรวมเอกสารทั้งหมดกรอกลงฟอร์มของธนาคารให้ จากนั้นจะส่งอีเมลกลับไปหาผู้สมัคร

3

ผู้สมัครได้รับอีเมล ให้ดาวโหลดไฟล์แนบ เป็นฟอร์มของธนาคารที่เรากรอกข้อมูลพร้อมเอกสารของผู้สมัครเรียบร้อย จากนั้นให้พิมพ์เอกสารออกมา เพื่อลงลายมือชื่อ (เซ็น)

4

นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง และติดใบปะหน้าที่พิมพ์ออกมา ส่งไปยังธนาคารตามที่อยู่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ แจ้งดั๊กเพย์ด้วยว่าส่งแล้วเราจะประสานตามเรื่องให้จร้า

5

รอการอนุมัติจากธนาคาร 30-60 วันทำการ เมื่อเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ดั๊กเพย์จะได้รับข้อมูลการสมัครจากธนาคาร เราจะนำข้อมูลนั้นไปเปิดระบบชำระเงินให้ก็เรียบร้อย

6

เอกสารไม่ครบไม่เป็นไร

ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้

เกี่ยวกับแผนบริการนี้

มีค่าสมัครตามธนาคาร
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขาย)

ค่าบริการสมัครร้านค้าสมาชิก

ฟรี (ปกติ 10,000บาท)

ค่าบริการผูกบัญชีรับเงินตรง

0% (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0 บาท (SCB เท่านั้น)

ค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีตรง

ก่อนเที่ยงคืนของทุกวันทำการ

วันหยุดต่างๆของธนาคาร จะโอนในวันถัดไป

เวลาที่โอนเงินเข้าบัญชี

ค่าบริการระบบ ดั๊กเพย์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

สมัครในนาม บุคคลธรรมดา

 1. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ อ่าน

 2. ฟอร์มคำขอใช้บริการ

 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา*

 4. สำเนาบัตรประชาชนของ (ผู้ขอใช้บริการ)

 5. ภาพหน้าเว็บไซต์ร้านค้า เพจ หรือภาพสินค้า

 6. หน้าสมุดบัญชีรับเงิน SCB (ออมทรัพย์ หรือเดินสะพัด)

 7. ภาพถ่ายร้านค้า

สมัครในนาม นิติบุคคล หจก. บริษัท อื่นๆ

 1. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ อ่าน

 2. ฟอร์มคำขอใช้บริการ

 3. สำเนาหน้าสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน 

 4. สำเนาบัตรประชาชนของ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 5. ภาพหน้าเว็บไซต์ร้านค้า เพจ หรือภาพสินค้า

 6. หน้าสมุดบัญชีรับเงิน SCB นิติบุคคล
  (ออมทรัพย์ หรือเดินสะพัด)

 7. ภาพถ่ายร้านค้า

bottom of page