top of page

QR PromptPay

| Exclusive |

"มาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนนะ"
สมัครง่าย อนุมัติไวและ ยืดหยุ่น แบบ Exclusive ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง ดั๊กเพย์ กับ Pay Solutions ผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ มีมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฏหมายทางการเงิน

อยู่ภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งจำเป็นต้องเปิดร้านค้าสมาชิก หรือที่เรียกว่า เปิด "Merchant" โดยมีขั้นตอนและเอกสาร ดังนี้

"เราแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต ในการกรอกฟอร์มสมัคร"

เกี่ยวกับแผนบริการนี้

ฟรี (ปกติ 10,000บาท)

ค่าบริการสมัครร้านค้าสมาชิก

ฟรี (ปกติ 10,000บาท)

ค่าบริการผูกบัญชีรับเงินตรง

0.50%

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ยอดการโอน 100-9,999 บาท

KBANK ค่าบริการ 6 บาท/ครั้ง

(ยอดการโอนตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

ยกเว้นค่าบริการโอนเงิน)

ค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีตรง

 • โอนเงิน T+2 ตัดรอบ 21.00 น.

 • โอนเงิน T+7 ตัดรอบวันเสาร์ 21.00 น. เงินเข้าทุกวันพุธ

 • โอนเงิน T+15 เงินเข้าทุกวันที่ 5 และ 15 วันหลังของเดือน

 • T+30 โอนทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

***อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

เวลาที่โอนเงินเข้าบัญชี

ค่าบริการระบบ ดั๊กเพย์

1. ค่าบริการต่อรายการข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. การสรุปยอดเงิน ในแต่ละรายการ

 • T+2 คำนวณเป็นแบบรายวัน ตัดรอบเวลา 21.00 น. โอนให้ 2 วันทำการ

 • T+7 โดยสรุปยอดวันเสาร์ 21.00 น. - เสาร์ถัดไป 20.59 น. และโอนเงินคืนทุกวันพุธเฉพาะวันทำการ หากติดวันหยุดทำการ จะดำเนินการโอนเงิน ในวันทำการถัดไป

 • T+15 ยอด 15 วันแรกของเดือน โอนทุกวันที่ 5 และ 15 วันหลังของเดือน

 • T+30 โอนทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

3. ค่าธรรมเนียมโอนคืนร้านค้าต่อรายการ 1. โอนภายในกสิกร ค่าบริการ 6 บาทต่อครั้ง 2. โอนต่างธนาคาร ค่าบริการ 15 บาทต่อครั้ง โดยทุกรายการข้างต้น จำกัดวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ และโอนขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป *หากยอดการโอนอยู่ระหว่าง 100 - 9,999 บาท คิดค่าธรรมเนียมปกติ แต่หากยอดโอนตั้งแต่ 10,000 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนคืน 4.ค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน (Refun) 300บาท/รายการหากรายการชำระนั้นเกิน 7 วัน

ตารางสรุปการโอนร้านค้า คลิก

***เงื่อนไขในการให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์

ขั้นตอนการสมัคร "เยอะหน่อยนะ"

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน โดยดูจาก

รายการเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1

เลือกฟอร์มสมัคร บุคคลธรรม หรือ นิติบุคคล

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง หากขาดเอกสารใด สามารถส่งเพิ่มที่หลังได้

2

เจ้าหน้าที่ดั๊กเพย์ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร และรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่ง PaySO

เพื่อขอเปิดใช้บริการ

3

นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง และส่งเอกสารตัวจริงมาที่ บริษัท ดั๊ก กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

4

รอการดำเนินการจาก PaySO 10-30 วันทำการ เมื่อเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ดั๊กเพย์จะทำเชื่อมระบบให้พร้อมสแกน

5

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

สมัครในนาม บุคคลธรรมดา

 1. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ อ่าน

 2. ฟอร์มคำขอใช้บริการ บุคคลธรรมดา

 3. สำเนาบัตรประชาชนของ (เจ้าของร้าน)

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของร้าน)

 5. หน้าสมุดบัญชีรับเงิน ออมทรัพย์ หรือกระแส

 6. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

สมัครในนาม นิติบุคคล หจก. บริษัท อื่นๆ

 1. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ อ่าน

 2. ฟอร์มคำขอใช้บริการ นิติบุคคล

 3. สำเนาหน้าสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน

 4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 6. สำเนาบัตรประชาชนของ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 7. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 8. หน้าสมุดบัญชีรับเงิน ออมทรัพย์ หรือกระแส

เอกสารไม่ครบไม่เป็นไร

ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้

FAQs | คำถามที่พบบ่อย

ร้านค้าสมาชิกคืออะไร

คือการยืนยันตัวตน และส่งข้อมูลให้กับธนาคาร หรือสถานบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. เพื่อให้รับทราบว่าเราจะเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินออนไลน์ เมื่อขอสำเร็จจะได้ ID มาเพื่อผูกเข้ากับกล่องดั๊กเพย์ จะได้ทราบว่าเงินนี้จะโอนไปหาใคร

ข้อมูลที่กรอกปลอดภัยไหม

เราเลือกใช้ระบบปิดที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ใช้กันเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พนักงานของเราที่รับข้อมูลจะถูกลงนามเอกสารรักษาความลับระดับสูง หากทั้งหมดนี้คุณยังไม่สบายใจ สามารถขอฟอร์มธนาคารจากเจ้าหน้าที่เราได้ด้วยน๊ะ ส่งเองได้เลย

ค่าบริการคิดอย่างไร

ค่าบริการ มีอยู่ 3 ส่วน / 1 คือค่าธรรมเนียมธนาคาร คิดเป็น % จากยอดชำระเงิน / 2 คือค่าบริการโอนแต่รูปแบบ Standard ฟรี / 3 ค่าบริการระบบดั๊กเพย์ คิดตามการใช้งานจริง สรุป ค่าที่ 1 และ 2 จะหักอัตโนมัติเมื่อโอนเงินคืน ค่าที่ 3 ชำระเป็นรายเดือน

จ่ายค่าบริการดั๊กเพย์ที่ไหน

ชำระที่ระบบ duck connect เป็นระบบ Web app ศูนย์กลางข้อมูล ที่เจ้าของร้านค้าสมาชิกทุกคนจะได้รับการสมัคร หรือสมัครเองก็ได้ ซึ่งเมื่อ Login เข้าไปจะมีเมนูการชำระเงินอยู่ สามารถชำระด้วย QR หรือ บัตรเครดิตก็ได้

จะผูกร้านค้ากับกล่องได้ไง

การผูกสามารถทำได้โดยการใช้ระบบ duck connect สแกนไปที่หน้าจอของดั๊กเพย์ หลังจากติดตั้งครั้งแรก ในมือถือจะขึ้นมาให้เลือกว่าจะเชื่อมกับ ร้านค้าสมาชิกใด เมื่อกดเลือก ก็เป็นอันเร็จสิ้น

ทำไมใช้เอกสารเยอะจัง

รูปแบบที่เชื่อมตรงกับธนาคาร จะต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ธนาคาร สถานบันการเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต

bottom of page