top of page

ภายใต้การรีแบรนด์ในครั้งนี้ของ '' duck group '' ประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทดังนี้

Updated: May 15, 2023

1. CIRBOX เปลี่ยนเป็น duck vending และ duck coin changer บริการธุรกิจด้านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) และเครื่องแลกเหรียญ (Coin Changer)

2. Proud Laundry Solution เปลี่ยนเป็น duck wash บริการธุรกิจด้านร้านสะดวกซักแบบครบวงจรด้วย เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากขึ้น

3. 2Enhance Corporation เปลี่ยนเป็น duck pay บริการธุรกิจด้านระบบชำระเงินออนไลน์ที่จะทำใช้การชำระ เป็นเรื่องง่าย สะดวก สบาย ทั้งผู้ใช้งานและผู้ประกอบการ

4. Devour เปลี่ยนเป็น duck store บริการธุรกิจร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย ในรูปแบบร้านค้า ไร้พนักงานขาย (Unmanned store)

5. duck order บริการ Self service ordering kiosk (เครื่องรับชำระเงินแบบบริการต้นเอง) ที่ตอบโจทย์ ร้านค้า ร้านอาหาร ยุคใหม่ที่ต้องการปรับตัวเองสู่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมากขึ้น

เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและในปัจจุบัน เรามีลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการทั้งลูกค้าองค์กรและ ลูกค้ารายย่อย เรามีความตั้งใจคือการยกระดับประสบการณ์ด้าน Retail Automation ให้สะดวกและง่ายเพื่อตอบ สนองไลฟ์สไตล์ของทุ กคน และเราต้องการเข้าถึงลูกค้าทุกท่านได้ดีกว่าเดิม เช่น การบริการ การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อมอบความพึงพอใจที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของเรา


74 views

Comments


bottom of page