top of page

ไม่ต้องวิ่งตามกระแส เพราะการบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ สะท้อนถึงความสำเร็จที่แท้จริง

Updated: May 15, 2023

ไม่เพียงแค่สินค้าคุณภาพ แต่การบริการต้องดีเยี่ยม duck service by duck group ให้บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจ Retail Automationduck service by duck group ชี้ความสำเร็จที่แท้จริง วัดได้จากความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การวิ่งตามกระแสเทคโนโลยีหรือกระแสสังคมสำหรับ duck service by duck group เรามองว่าอาจไม่ใช่จุดหมายสู่ความสำเร็จที่แท้จริงเท่าไหร่ สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการทั้งหลายควรให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนาอยู่เสมอ คือ การบริการ (service) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย เป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้มากกว่าduck service by duck group มุ่งมั่นพัฒนาบริการของเราอยู่เสมอ และเราพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ครบวงจรที่สุด เป้าหมายสำคัญคือ.. “ความพึงพอใจของลูกค้า” เพราะนอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว การบริการน่าจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และอาจจะเป็นจุดสร้างความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุด ในการแข่งขันเมื่อถูกเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดได้เรามองว่าการแข่งขันในคุณภาพสินค้าอาจทัดเทียมกันได้ด้วยเทคโนโลยีหรือเงินทุนที่มี และทางด้านลูกค้า ก็อาจเลือกซื้อสินค้าตามกำลังซื้อของแต่ละคน แน่นอนว่าในตลาดการแข่งขัน ราคาขายย่อมสัมพันธ์กับต้นทุนและคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อโซเชียลต่างๆ ช่วยให้ลูกค้าหาคำตอบในเรื่องคุณภาพของสินค้าได้ แต่ลูกค้าในปัจจุบันกลับไม่ได้ต้องการแค่นั้น เราพบว่าสิ่งที่ลูกค้าค้นหาคำตอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนซื้อ โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูง กลับกลายเป็นการให้บริการหรือการบริการหลังการขาย และนี่อาจเป็นข้อสรุปในการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้าก็เป็นได้
เราเชื่อว่าการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าลอกเลียนแบบกันได้ยากยิ่งกว่าการผลิตสินค้า และประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับในการใช้บริการแต่ละครั้ง ในแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันไป สำหรับ duck service by duck group เราไม่อาจที่จะปฏิเสธถึงความบกพร่องเสียหายในตัวสินค้าได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าสินค้าที่เสื่อมสภาพ ชำรุด เสียหาย จะไม่ใช่สินค้าคุณภาพ แต่เป็นธรรมดาที่สินค้าจะต้องมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ตามอายุการใช้งาน แม้จะเป็นสินค้าใหม่ ก็ยังต้องมีการบำรุงรักษา เพื่อคงสภาพหรือยืดอายุการใช้งาน เหล่านี้จึงเป็นประตูไปสู่การให้บริการของเรา  • ขนส่ง

  • ติดตั้ง

  • ดูแลรักษา

  • ซ่อม/บำรุงยึดมั่นในมาตรฐาน บริการด้วยใจ พร้อมแก้ไขและพัฒนาอยู่เสมอ duck service by duck group ให้บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจ Retail Automation

. เครื่องแลกเหรียญ cirbox อันดับหนึ่งของประเทศไทย

การันตีด้วยการออกแบบที่สวยงาม และการดูแลตลอดอายุการใช้งาน

.

สนใจเยี่ยมชมอาณาจักร duck group

Facebook duck vending & duck coin changer : https://www.facebook.com/CIRBOX/

LINE Official : @duckgroup หรือ https://lin.ee/JqHLLZD


ติดต่อการตลาด : คุณศิริดาวัลย์ วงศ์ธาดาชัย [email protected]

ติดต่อฝ่ายขาย : คุณกานติศา เสถียร [email protected]

ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณณรงค์ฤทธิ์ จารุเกษม [email protected]105 views

Comments


bottom of page