top of page

ขอขอบคุณ คุณปราณถนา ตำบลหัวหิน ประจวบครีขันธ์

ที่ได้ให้การสนับสนุนเครื่อง duck vending ของเรา นำไปตั้งวางเพื่อบริการลูกค้าในร้านสะดวกซัก

ต้องบอกเลยว่าตัวร้านสวย สะอาดตา บวกกับ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ที่ผลิตให้เข้ากับตัวร้าน โดยการผลิตสีสติกเกอร์ สวย เข้ากับตัวร้านมากก


9 views
bottom of page