top of page

ภาพตัวอย่าง ที่เรานำ duck pay ไปติดกับเครื่องต่างๆ ,กาแฟ ,แลกเหรียญ ,ซัก/อบผ้า ,ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ฯ

ทำให้เครื่องอัตโนมัติ

จ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ ได้

ยกระดับความสะดวกให้กับลูกค้า และเจ้าของเครื่อง ด้วยการชำระผ่าน QR ทุกธนาคาร

จะติดเอง หรือเราติดให้ ก็ได้

bottom of page